Projekt okładki, opracowanie graficzne, skład książki

Na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, prężnie działającego w gminie Stary Zamość powstało szereg publikacji. Najważniejsze z nich to ŚPIEWNIK – „Ocalić od zapomnienia” oraz ANTOLOGIA POEZJI „Tam śpiewać i płakać do woli”.

„Tam śpiewać i płakać do woli” Antologia poezji gminy Stary Zamość

Fotografia i projekt okładki.

Projekt szaty graficznej i przygotowanie do druku.